Categories
Cyk

Cyk005: 8am walk, Turew, 2020

Czasami warto z rana przejść się po okolicy, widoki wynagradzają. Listopad w swojej łagodnej okazałości!