Czasami warto z rana przejść się po okolicy, widoki wynagradzają. Listopad w swojej łagodnej okazałości!